Rozwiązanie łączności do systemów drzwi, okien i bezpieczeństwa

myGEZE Control – Ponieważ to Twój budynek.

Nasz świat jest kształtowany przez budynki – wpływają one na nasze życie na wiele sposobów! Aby stworzyć z nich miejsca, w których warto mieszkać, potrzebne są innowacyjne rozwiązania. Platforma łączności myGEZE Control umożliwia centralne sterowanie systemami drzwi, okien i bezpieczeństwa. Dla lepszego bezpieczeństwa, zrównoważonych procesów i większego komfortu. Ponieważ to Twój budynek.

Twój myGEZE Control. Twoje fakty.

Efektywny i bezpieczny system automatyzacji budynku dla produktów GEZE.

Infografik myGEZE Control

Wydajny i bezpieczny system automatyki budynkowej z myGEZE Control. © GEZE GmbH

Zapewniamy ustandaryzowane i komunikacyjnie otwarte rozwiązanie do integracji drzwi, okien i bezpieczeństwa we wszystkich obszarach zarządzania budynkiem. Urządzeniem centralnym jest standardowy sterownik (programowalny sterownik logiczny). Komponent sprzętowy składa się z systemu sterowania z wbudowanym komputerem PC, który posiada certyfikowany interfejs komunikacyjny BACnet. Dzięki temu nasze produkty można zintegrować we wszystkich popularnych systemach techniki sterowania budynkiem, zarządzania zagrożeniami i CAFM. Ze względu na otwarty standard, możliwe są różne zastosowania interoperacyjne z innymi mechanizmami, np. żaluzje, stacja meteorologiczna, ogrzewanie, wentylacja, automatyzacja pomieszczeń.

Usieciowienie budynku z GEZE.

Infografik myGEZE Control

Napędy okienne i drzwiowe GEZE można zintegrować z systemem automatyki budynku za pomocą otwartych interfejsów. © GEZE GmbH

Dzięki otwartym interfejsom jesteśmy w stanie zintegrować nasze napędy okienne i drzwiowe z systemem automatyzacji budynku, a tym samym zrealizować różne scenariusze zastosowań, które pomagają użytkownikowi zwiększyć wydajność procesów w jego budynku. Za pomocą centralnego monitorowania i zdalnego sterowania możliwy jest podgląd stanu okien i drzwi, a także ich adaptacja. Dzięki połączeniu sieciowemu drzwi i okien z innymi mechanizmami, zebrane dane można wykorzystać do funkcji napędów drzwiowych i okiennych, które pomagają oszczędzać energię – na przykład poprzez wentylację grawitacyjną. Za pomocą danych systemowych można także usprawnić cykle konserwacji produktów GEZE. Ponadto możliwa jest kontrola zarządzania zagrożeniami, tak aby drzwi i okna spełniały swoją funkcję bezpieczeństwa równie niezawodnie w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar lub amok, jak w życiu codziennym, gdy wymagana jest dostępność.

Zwiększenie komfortu. Minimalizacja kosztów.

Infografik myGEZE Control

Dzięki zdalnemu monitorowaniu lub zdalnemu dostępowi do myGEZE Control, zarządcy obiektów mogą monitorować stan swoich drzwi i okien w dowolnym momencie, a także interweniować. © GEZE GmbH

myGEZE Control ułatwia codzienność użytkownikom budynku. Zdalne monitorowanie lub zdalny dostęp umożliwia zarządcom obiektów monitorowanie stanu drzwi i okien w dowolnym momencie, a także ingerencję. W ten sposób funkcje drzwi mogą być dostosowywane do potrzeb podczas eksploatacji. Dzięki połączeniu sieciowemu zbierane są liczne dane, które można następnie wykorzystać do optymalizacji procesów w budynku, ale także do optymalizacji cykli konserwacji, a tym samym zminimalizowania przestojów. Dzięki temu oraz dzięki wyeliminowaniu czynności manualnych, takich jak obchód budynku w celu analizy stanu drzwi i okien, można obniżyć koszty.

Engineered with Beckhoff.

Logo Beckhoff

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Dzięki partnerstwu z Beckhoff, wiodącym dostawcą technologii automatyki i sterowania, GEZE łączy w sieć drzwi i okna za pomocą myGEZE Control, które można łatwo zintegrować ze wszystkimi popularnymi systemami techniki sterowania budynkiem. Dwóch silnych partnerów dla Twojego budynku.

myGEZE Control w skrócie

 • Integracja produktów GEZE w automatyce budynku za pomocą BACnet
 • Możliwość podłączenia, w zależności od konfiguracji sprzętu, do 200 produktów GEZE
 • Bezpieczna wymiana danych za pośrednictwem standardu komunikacji BACnet i KNX
 • BTL certyfikowany wg normy BACnet ISO 164845
 • Wydajny sprzęt do montażu w szafach przyłączeniowych (montaż szyny montażowej)
 • Profil urządzenia BACnet – sterownik budynku BACnet B-BC

Twój budynek. Nasze usługi dla Ciebie.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w GEZE towarzyszymy całemu procesowi. Jako niezawodny partner, za pośrednictwem GEZE Service dbamy o płynny proces od planowania, przez koordynację budowy, sprawdzenie wcześniej wykonanych prac, po montaż i uruchomienie, a także regularną konserwację lub adaptacje podczas eksploatacji. Pozwala to naszym klientom w pełni skoncentrować się na budynku.

Infografika dotycząca usług

GEZE oferuje wszystko z jednego źródła: planowanie, koordynację na placu budowy, wcześniejsze monitorowanie wydajności i montaż lub uruchomienie, a także regularną konserwację. © GEZE GmbH

Twoja automatyka budynku. Twoje korzyści.

myGEZE Control jest interoperacyjny.

 • Nowe komponenty (drzwi, okna) do systemu techniki sterowania budynkiem
 • Elastyczne skalowanie systemu
 • Wykorzystanie danych drzwi i okien
 • Ustandaryzowany protokół danych BACnet
 • Efektywniejsza eksploatacja budynku

myGEZE Control zapewnia kontrolę.

 • Przegląd wszystkich komponentów (drzwi, okien) w budynku
 • Zoptymalizowane sterowanie pracami konserwacyjnymi
 • Niezależna od lokalizacji ingerencja w drzwi i okna
 • Wizualizacja stanu drzwi
 • Elastyczne skalowanie usieciowionych drzwi i okien
 • Wykorzystanie danych drzwi i okien
myGEZE Control

Do pobrania

Odpowiednie instrukcje obsługi, broszury i podręczniki księgę można znaleźć w naszej strefie pobierania.

Jak jeszcze możemy Ci pomóc?

Chętnie odpowiemy na konkretne pytania związane z myGEZE Control​​​​​​​ lub innymi produktami GEZE. Niżej podane są możliwości kontaktu z nami.