Technika sterowania budynkiem – po prostu inteligentnie z myGEZE Control

Innowacyjne, indywidualne – i po prostu inteligentne: drzwi, okna i systemy bezpieczeństwa mogą być cyfrowo usieciowione za pomocą myGEZE Control, umożliwiając wygodne i bezpieczne sterowanie oraz kontrolę. Dodatkowo uproszczone i ujednolicone jest prowadzenie kabli łączących różne systemy. Ponieważ system opiera się na otwartych standardach komunikacji i certyfikowanym interfejsie BACnet, użytkownicy i integratorzy systemów mogą zintegrować myGEZE Control z istniejącym systemem techniki sterowania budynkiem, niezależnie od producenta. 

Jak działa połączenie sieciowe z myGEZE Control?

Połączenie sieciowe z myGEZE Control stanowi kompleksowe rozwiązanie do monitoringu i wizualizacji systemu w odpowiednich zakresach stosowania. W zależności od tego, do jakich wymagań potrzebny jest myGEZE Control: klienci mogą wybrać zastosowanie jako typowe rozwiązanie oprogramowania lub połączenie z przemysłowym sprzętem PC. Oznacza to, że każdy budynek może być płynnie monitorowany i sterowany. Integracja odbywa się poprzez BACnet IP. Kolejną wyjątkową cechą myGEZE Control jest możliwość używania jednocześnie w różnych mechanizmach, umożliwiając w ten sposób efektywną interoperacyjność między różnymi systemami i producentami. Ponadto każdy kontroler może sterować i monitorować do 200 produktów GEZE.

myGEZE Control w skrócie

  • Integracja produktów GEZE w automatyce budynku za pomocą BACnet
  • Możliwość podłączenia, w zależności od konfiguracji sprzętu, do 200 produktów GEZE
  • Bezpieczna wymiana danych za pośrednictwem standardu komunikacji BACnet i KNX
  • BTL certyfikowany wg normy BACnet ISO 164845
  • Wydajny sprzęt do montażu w szafach przyłączeniowych (montaż szyny montażowej)
  • Profil urządzenia BACnet – sterownik budynku BACnet B-BC

Integracja w systemie techniki sterowania budynkiem i zarządzania zagrożeniami

Logo BACnet

myGEZE Control zapewnia płynną integrację z systemami techniki sterowania budynkiem (GLT) i systemami zarządzania zagrożeniami (GMS), dzięki czemu niektóre obszary danych mogą być częściowo zablokowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dane te mogą być wykorzystywane w razie potrzeby zarówno w systemie GLT, jak i GMS. Oprogramowanie umożliwia elastyczne skalowanie i rozbudowę oraz obsługuje przetestowane rozwiązania systemowe lub gotowe rozwiązania, takie jak listy transferowe w języku niemieckim i angielskim, w celu płynnej integracji.

Jako jedyny producent oferujemy nie tylko odpowiednie rozwiązania do zarządzania budynkiem i integracji okien i drzwi, ale także kompleksowe wsparcie: nasze podejście jest niezależne od producenta i używamy BACnet jako globalnego standardu, co eliminuje potrzebę indywidualnego dostosowywania lub rozwiązań o charakterze prototypowym. Integracja jest prosta i może być realizowana przez dowolnego integratora systemów ‒ za pośrednictwem integratorów Beckhoff bądź poprzez definicję BACnet Interest Group Europe jako formatu transferu. Ponieważ otwarty standard umożliwia elastyczne skalowanie i rozbudowę własnego oprogramowania, gwarantowane jest również bezpieczeństwo. GEZE przygotowuje rozwiązania w taki sposób, aby integracja z systemem była bezproblemowa: z czystymi listami transferowymi BACnet w języku niemieckim i angielskim, a także szablonami do wizualizacji, realizacji projektów i uruchamiania. Dzięki temu użytkownicy mogą skoncentrować się na podstawowych kompetencjach, ponieważ szczegóły integracji podłączonych mechanizmów nie są już niezbędne.

Alternatywna integracja z myGEZE Visu

Do pobrania

Odpowiednie instrukcje obsługi, broszury, podręczniki i naszą Białą Księgę można znaleźć w strefie pobierania.

Jak jeszcze możemy Ci pomóc?

Chętnie odpowiemy na konkretne pytania związane z myGEZE Control lub innymi produktami GEZE. Niżej podano możliwości kontaktu z nami.