Inteligentne połączenie sieciowe dzięki sprytnym systemom automatyki budynku

Centralnie, inteligentnie, cyfrowo – w ten sposób budynki mogą być sterowane za pomocą automatycznego systemu sterowania budynkiem myGEZE Control. Jako system automatyki budynku 2.0 jest to następna generacja systemu automatyki GEZE, integrująca produkty GEZE z techniką sterowania budynkiem za pomocą BACnet. W ten sposób cała eksploatacja budynku może być inteligentnie połączona w sieć, a wszystkie mechanizmy i komponenty komunikują się ze sobą. 

Tak to działa

Jakie produkty mają zdolność sieciowania?

myGEZE Connectivity Subpage

Dzięki myGEZE Control wszystkie produkty oferowane przez GEZE można połączyć sieciowo. © GEZE GmbH

System stwarza różnorodne możliwości inteligentnego usieciowienia budynków zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W technice sterowania budynkiem można zintegrować różne produkty GEZE i sterować nimi za pomocą myGEZE Control: należą do nich nasze systemy drzwi automatycznych (drzwi przesuwne, drzwi rozwierane, drzwi karuzelowe), nasza technologia okien, systemy odprowadzania dymu i ciepła (RWA), technologia dróg ewakuacyjnych oraz nasze mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia. Ponadto istnieje możliwość integracji w systemie także produktów innych producentów.

Jak można usieciowić?

Połączenie sieciowe z myGEZE Control i integracja produktów GEZE z automatyką budynku zapewnia inteligentne i indywidualnie konfigurowalne rozwiązanie. W zależności od konfiguracji sprzętowej z systemem techniki sterowania budynkiem można zintegrować 200 produktów GEZE (z możliwością zwiększenia na życzenie). Standard komunikacji BACnet i KNX pozwala na bezpieczną wymianę danych oraz niezawodne sterowanie i monitorowanie budynku. Użytkownicy i zarządcy obiektu mają możliwość szczegółowego i przejrzystego zarządzania połączeniem sieciowym mechanizmów i komponentów oraz dostosowania ich do siebie.

Więcej o szczegółach technicznych

Twój myGEZE Control. Twoje fakty.

Efektywny i bezpieczny system automatyzacji budynku dla produktów GEZE.

Grafika informacyjna myGEZE Control

Efektywny i bezpieczny system automatyzacji budynku z myGEZE Control. © GEZE GmbH

Zapewniamy ustandaryzowane i komunikacyjnie otwarte rozwiązanie do integracji drzwi, okien i bezpieczeństwa we wszystkich obszarach zarządzania budynkiem. Urządzeniem centralnym jest standardowy sterownik (programowalny sterownik logiczny). Komponent sprzętowy składa się z systemu sterowania z wbudowanym komputerem PC, który ma certyfikowany interfejs komunikacyjny BACnet. Dzięki temu nasze produkty można zintegrować we wszystkich popularnych systemach techniki sterowania budynkiem, zarządzania zagrożeniami i CAFM. Ze względu na otwarty standard, możliwe są różne zastosowania interoperacyjne z innymi mechanizmami, np. żaluzje, stacja meteorologiczna, ogrzewanie, wentylacja, automatyzacja pomieszczeń.

Usieciowienie budynku z GEZE.

Grafika informacyjna myGEZE Control

Za pomocą otwartych interfejsów można zintegrować napędy okienne i drzwiowe GEZE w systemie automatyzacji budynku. © GEZE GmbH

Dzięki otwartym interfejsom jesteśmy w stanie zintegrować nasze napędy okienne i drzwiowe z systemem automatyzacji budynku, a tym samym zrealizować różne scenariusze zastosowań, które pomagają użytkownikowi zwiększyć wydajność procesów w jego budynku. Za pomocą centralnego monitorowania i zdalnego sterowania możliwy jest podgląd stanu okien i drzwi, a także ich dostosowanie. Dzięki połączeniu sieciowemu drzwi i okien z innymi mechanizmami, zebrane dane można wykorzystać do funkcji napędów drzwiowych i okiennych, które pomagają oszczędzać energię – na przykład poprzez wentylację grawitacyjną. Za pomocą danych systemowych można także usprawnić cykle konserwacji produktów GEZE. Ponadto możliwa jest kontrola zarządzania zagrożeniami, tak aby drzwi i okna spełniały swoją funkcję bezpieczeństwa równie niezawodnie w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar lub amok, jak w życiu codziennym, gdy wymagana jest dostępność.

Zwiększenie komfortu. Minimalizacja kosztów.

Grafika informacyjna myGEZE Control

Zdalne monitorowanie lub zdalny dostęp z myGEZE Control umożliwia zarządcom obiektów monitorowanie stanu drzwi i okien w dowolnym momencie, a także ingerencję. © GEZE GmbH

myGEZE Control ułatwia codzienność użytkownikom budynku. Zdalne monitorowanie lub zdalny dostęp umożliwia zarządcom obiektów monitorowanie stanu drzwi i okien w dowolnym momencie, a także ingerencję. W ten sposób funkcje drzwi mogą być dostosowywane do potrzeb podczas eksploatacji. Dzięki połączeniu sieciowemu zbierane są liczne dane, które można następnie wykorzystać do optymalizacji procesów w budynku, ale także do optymalizacji cykli konserwacji, a tym samym zminimalizowania przestojów. Dzięki temu oraz dzięki wyeliminowaniu czynności manualnych, takich jak obchód budynku w celu analizy stanu drzwi i okien, można obniżyć koszty.

Zaprojektowany we współpracy z Beckhoff.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Dzięki współpracy z firmą Beckhoff, wiodącym dostawcą rozwiązań automatyzacji opartych na komputerach PC, GEZE łączy sieciowe drzwi i okna z systemem myGEZE Control, który może być łatwo zintegrowany ze wszystkimi standardowymi systemami zarządzania budynkiem. Dwóch silnych partnerów dla Twojego budynku.

Zalety

Jakie są zalety połączenia sieciowego?

Inteligentne połączenie sieciowe systemów drzwi, okien i bezpieczeństwa budynku zapewnia szereg zalet zarówno projektantom, producentom, jak i użytkownikom i zarządcom obiektu.

Biała Księga
whitepaper-packshot_EN.png

Biała Księga na temat zrównoważonej automatyki budynku

Sektor budowlany odgrywa kluczową rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ odpowiada za jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych. Automatyka budynku jest rozwiązaniem umożliwiającym energooszczędne i oszczędzające zasoby planowanie, eksploatację i renowację. Dowiedz się z naszej Białej Księgi, co dokładnie oznacza automatyka budynku, jaki potencjał oszczędności jest możliwy dzięki niej, w jaki sposób inteligentne budynki przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości oraz jakie produkty i usługi oferuje GEZE dla inteligentnego połączenia sieciowego.

Pobierz bezpłatną Białą Księgę
Kontakt

Jak jeszcze możemy Ci pomóc?

Chętnie odpowiemy na konkretne pytania związane z myGEZE Control lub innymi produktami GEZE. Niżej podano możliwości kontaktu z nami.