Automatyka budynku – bezpieczne usieciowienie na wszelkie sytuacje

Dzięki myGEZE Connectivity automatyka budynku wznosi się na nowy poziom. Optymalne ukierunkowanie na Państwa wymagania – dla większego komfortu, wydajności i zrównoważonego rozwoju.

Bezpieczeństwo budynku

Bezpieczeństwo budynku

myGEZE Control

myGEZE Control umożliwia precyzyjne sterowanie uprawnieniami dostępu i ich monitorowanie.

myGEZE Control zapewnia większe bezpieczeństwo w każdym budynku. Szybko i łatwo można sprawdzić stan poszczególnych komponentów, na przykład czy okna i drzwi są zamknięte. System wykorzystuje również inteligentne połączenie sieciowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów dróg ewakuacyjnych oraz usuwania dymu i ciepła.

Przykładowe scenariusze zastosowania

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

myGEZE Control

Dzięki myGEZE Control drzwi i okna można zintegrować ze wszystkimi obszarami zarządzania budynkiem.

Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój budynku zależą w dużej mierze od inteligentnej współpracy napędów okiennych z systemami ogrzewania, klimatyzacji i oświetlenia. W ten sposób powstają np. fasady aktywne klimatycznie, które są sterowane automatycznie za pomocą czujników. Oprócz oszczędności kosztów oznacza to oszczędność energii i wkład w ochronę środowiska.

Przykładowe scenariusze zastosowania

Komfort

Komfort

myGEZE Control

myGEZE Control umożliwia precyzyjne planowanie drzwi i zautomatyzowane procesy.

Komfort w budynku oznacza z jednej strony atmosferę dobrego samopoczucia dzięki jakości powietrza i temperaturze w pomieszczeniu. Z drugiej strony, użytkownicy i zarządcy obiektów mogą wygodnie korzystać z połączenia sieciowego z myGEZE Control, aby usprawnić eksploatację budynku – na przykład poprzez ukierunkowane planowanie drzwi i zautomatyzowane procesy zapewniające większą dostępność.

Przykładowe scenariusze zastosowania

Monitorowanie

Monitorowanie i zdalny dostęp

myGEZE Control

Dzięki połączeniu sieciowemu drzwi i okien za pomocą myGEZE Control, monitorowanie stanu wszystkich okien i drzwi staje się bardziej cyfrowe – i bardziej niezawodne.

Większe bezpieczeństwo nie musi być drogie – drzwi, okna i systemy bezpieczeństwa wyposażone w technologię GEZE mogą być obsługiwane, monitorowane i wizualizowane cyfrowo i niezawodnie za pomocą oprogramowania do zarządzania budynkiem. Także mobilnie na odległość za pomocą smartfona.

Przykładowe scenariusze zastosowania

Jak jeszcze możemy Ci pomóc?

Chętnie odpowiemy na konkretne pytania związane z myGEZE Control lub innymi produktami GEZE. Niżej podano możliwości kontaktu z nami.